Verzorging

Het melkvee (en ook het jongvee) wordt gehuisvest in een ligboxenstal. Dit type stal wat gangbaar is in de Nederlandse melkveehouderij zorgt voor veel vrijheid voor de koe en is arbeidsbesparend voor de ondernemer. De stal is volledig geïsoleerd om in de zomer een aangenamer klimaat te hebben. Tevens zijn in de stal ventilatoren geplaatst die met warm weer automatisch aan gaan. Ook zijn de zijgevels open voor extra ventilatie. De koeien liggen op een koematras wat 2 keer per dag wordt schoongemaakt en ingestrooid met vers zaagsel. Voor extra koecomfort zijn er 2 roterende koeborstels geplaatst. De koeien kunnen zichzelf hiermee verzorgen. Als een koe tegen de borstel aan gaat staan dan begint deze automatisch de koe te borstelen. Wij hebben in 2011 een compleet nieuwe ligboxenstal gebouwd voor onze koeien (zie tabblad ligboxenstal). Deze stal was gereed in augustus 2011 en sindsdien genieten de koeien van hun nieuwe onderkomen. 

                       

Het vrouwelijk jongvee op het bedrijf dient ter vervanging en uitbreiding van de eigen veestapel. De stierkalveren (♂) worden 14 dagen na hun geboorte verkocht.  De stiertjes worden gehuisvest in zogenaamde kalveriglo's. Elk stiertje heeft zijn eigen iglo wat gevuld is met stro voor optimale hygiëne en ligcomfort.

Het vrouwelijk jongvee wordt gedurende de eerste 3 maanden na de geboorte gehuistvest op stro. Eerst in éénlingboxen en daarna samen met andere kalfjes in groepshokken. Hierna komen ze in een ligboxenstal vergelijkbaar met de melkkoeien.

                            

De koeien worden éénmaal daags met een 17-kuubs AGM voermengwagen gevoerd. De koeien krijgen dan een mengsel van gras, mais, hooi en een krachtvoermengsel. Afhankelijk van de melkproduktie krijgen  ze dan nog tot maximaal 8 kg krachtvoer bijgevoerd in de krachtvoerbox en de melkrobot.

Het jonger jongvee krijgt hetzelfde rantsoen als de melkkoeien. Het ouder jongvee krijgt een mengsel van gras, mais en stro.