Hoe zien wij als melkveebedrijf Custers-Keursten de toekomst?

Hoe zien wij als Vof Custers-Keursten de toekomst?  In augustus 2011 hebben we de bouw van de nieuwe ligboxenstal voor onze melkkoeien afgerond. Hierdoor kunnen we ongeveer 200 koeien gaan melken. Dit is een omvang waarmee wij denken als gezinsbedrijf een gezonde basis te hebben om ook in de toekomst voldoende plezier en inkomen uit het bedrijf te kunnen behalen.   

Wij zien de toekomst van de melkveesector in Nederland met vertrouwen tegemoet. Nederland heeft een sterke goed georganiseerde melkveesector met veel kennis. Tevens is er in Nederland een goede infrastructuur aanwezig. Hierdoor moeten we de concurrentie binnen Europa en misschien wel wereldwijd goed aankunnen zeker ook gezien de groeiende vraag naar voedsel. 

Naast de genoemde uitbreidingsdoelstelling voor ons bedrijf vinden we het belangrijk om plezier in ons werk te houden. We wonen en werken op onze boerderij, die met 75 hectare een stukje van het Nederlandse landschap is. Op dit stukje landschap telen we voer voor onze koeien, die er weer melk van maken. Melk van Nederlandse bodem, dichtbij en verantwoord geproduceerd. Het leveren van melk stelt ons in staat om een inkomen te halen; het bedrijf te laten groeien en om de groene ruimte duurzaam te beheren. Mensen in onze omgeving genieten van deze groene ruimte. Economie en groene ruimte gaan zo hand in hand.