Delaval melkrobot

Wij melken onze koeien sinds december 2001 met 2 melkrobots van Delaval. Deze melkrobots genaamd VMS (Vrijwillig Melk Systeem) melken 24 uur per dag 7 dagen per week onze koeien. Sinds augustus 2011 melken we met 3 melkrobots. Na ingebruikname van de nieuwe stal in augustus 2011 is het aantal melkrobots uitgebreid van 2 naar 3.

Gemiddeld wordt een koe 2,7 keer per dag gemolken.  De productie per melkbeurt is ongeveer 12 kg melk.

Als een koe de VMS binnenloopt wordt ze eerst via een transponder,die om haar hals hangt, herkend. De computer bepaalt dan of de koe melktoestemming heeft. Wanneer de koe te vroeg is en nog niet gemolken mag worden gaat het uitloophek open en kan ze de box verlaten.

Als een koe gemolken mag worden krijgt ze ook krachtvoer. Ondertussen gaat de robotarm onder de koe en kijkt met laserstralen waar de spenen zitten. Deze worden eerst met een aparte voorbehandelbeker schoongemaakt met water en lucht. Hierna wordt de tepelbeker ondergehangen door de robotarm waarna de koe gemolken wordt. Als de koe leeg is worden de spenen ook nog door de robotarm gedesinfecteerd waarna de koe vrijgelaten word. De bekers worden dan schoongespoeld en ondertussen loopt de volgende koe alweer de VMS in.


De robotarm hangt de melkbekers onder de koe één voor één

En de volgende.....

Door dit systeem hebben wij en onze koeien veel meer vrijheid. Wij en de koeien zijn niet meer gebonden aan de vaste melktijden 2 maal daags. De koe bepaalt immers nu zelf wanneer ze gemolken wil worden!