Teelt van gras

Koeien hebben het liefst jaarrond hetzelfde te eten. Wij kuilen daarom ook al ons gras in om zo een constante kwaliteit gras  te kunnen aanbieden aan onze koeien en kalveren.

Gras groeit van maart tot en met oktober. In deze periode maaien we het gras 6 maal, namelijk eind april, eind mei, eind juni, eind juli, begin september en half oktober. Gras groeit natuurlijk niet van de lucht er moet ook bemest worden. Dit doen we met drijfmest van onze koeien in februari om de grasgroei te laten starten. Hierna nog een keer begin mei en nog een keer  tussen eind juni en half juli. Door deze verdeling kan het gras het hele seizoen over de benodigde meststoffen uit drijfmest beschikken. Tevens wordt er nog voor de eerste 4 maaisnedes bijgemest met kunstmest naargelang  de behoefte van het gras om zo  een optimaal mogelijke opbrengst en kwaliteit van het gras te krijgen.

Als het gras ongeveer 30 cm lang is en de weersvoorspelling voor de komende 2 dagen is goed (zonnig en droog weer) wordt de loonwerker gebeld die het gras komt maaien.


Het maaien van het gras door de loonwerker

Na het maaien wordt het gras 1 maal of 2 maal geschud. Dit is afhankelijk van hoe snel het gras wil drogen. Bij het maaien heeft het gras een drogestof % van tussen de 16 en 20%. Het streven is om dit bij het inkuilen tussen de 40 en 45 % te hebben.

 Als u hier klikt ziet u een filmpje van het schudden van het gras.


Het schudden van het gras met een Lely schudder van 13,25 meter

Als het gras voldoende droog is komt de loonwerker het gras wiersen.
Het gras wordt dan in ruggen gelegd zodat de hakselaar het gras snel en vakkundig kan oprapen.


Het wiersen (op ruggen leggen) van het gras door de loonwerker

Nadat de eerste percelen gewierst zijn begint de hakselaar met het hakselen van het gras. Het gras wordt dan opgeraapt, in gelijke stukken gesneden en op een grote silagewagen geblazen. Daarna wordt het gras naar de kuilbult gereden waar de loader het gras verdeelt en goed vast aanrijdt. Als de kuil klaar is wordt deze afgedekt met plastic en zand zodat het gras een jaar lang zonder kwaliteitsverlies bewaard kan blijven.


Het hakselen van gras

 


Het gras wordt in de kuil gelost uit de silagewagen