Nieuwe ligboxenstal

In de periode januari 2011 tot en met juli 2011 hebben we een nieuwe ligboxenstal voor onze melkkoeien gebouwd.  In deze stal staan 3 melkrobots (voorheen in de oude stal hadden we 2 melkrobots) die ervoor zorgen dan onze koeien 24 uur per  dag gemolken kunnen worden op het tijdstip dat ze zelf willen. Verder is de stal voorzien van ruime looppaden zodat de koeien vrij kunnen gaan eten, melken, liggen of drinken naargelang ze willen. Tevens zijn de ligboxen voorzien van koematrassen waar de koeien comfortabel op kunnen gaan liggen. Ook is de stal voorzien van koeborstels die automatisch beginnen te draaien als de koe er tegenaan duwt. Het blijven tenslotte toch allemaal dames en die willen dat hun haar goed zit.....

De stal heeft jaarrond een perfect klimaat door de hoge nokhoogte en de geïsoleerde dakplaten. Verder hangen er in de stal ventilatoren voor in de zomer en zijn de zijkanten van de stal voorzien van oprolbare gordijnen. Deze gordijnen worden aangestuurd door een klimaatcomputer die de gordijnen afhankelijk van de weersomstandigheden dicht of open maakt.

Vooraan in de stal is een groot strohok  van 130 m² waarin de koeien kunnen afkalven (dit is de bevalling van een koe van een kalfje).

Onze nieuwe ligboxenstal is één van de vier proefstallen in Nederland van de Patent Comfort Vloer G2 van Swaans beton . De volgende kenmerken heeft ons voor deze vloer doen kiezen.
- deze dichte vloer heeft een goede beloopbaarheid 
- makkelijk schoon te houden;de vloer wordt m.b.v. een automatische schuif elke 2 uur schoongeschoven; dit beperkt de ammoniak-emissie en zorgt voor een goede hygiëne 
- een lage ammoniak-emissiefactor 
- berijdbaar tot en met 4 ton aslast
- duurzaam, met slijtvaste toplaag

Als je op onderstaande link klikt zie je een filmpje van het leggen van de Swaans Comfort Vloer G2 
     Het leggen van de Patent Comfort Vloer G2


Kortom: de nieuwe stal voldoet aan de modernste eisen op het gebied van dierwelzijn en milieu.

Wij kiezen er ook bewust voor om onze koeien geen weidegang aan te bieden. In de wei is het vaak te nat, te droog, te koud of te warm terwijl een koe juist van regelmaat houdt. In onze stal heeft de koe jaarrond een goed klimaat.  Bovendien is het op stal houden van de koe milieuvriendelijk. De ammoniak emissie van onze stal is 25 tot 30 % lager dan in tradionele stallen met gewone roostervloeren. Tevens kunnen we de voedingsstoffen uit de mest veel beter benutten doordat de mest in een put onder de stal opgevangen wordt.  Wij brengen dan de voedingsstoffen op het land als de plant die nodig heeft.  Wanneer de koe in de wei loopt deponeert ze haar koeienvlaai op één bepaalde plek. Hierdoor kan er meer uitspoeling plaatsvinden naar het grondwater door een overmaat van voedingsstoffen op die bewuste plek. Daardoor benut de plant de voedingsstoffen veel minder.

Natuurlijk beseffen wij wel dat als u in het weekend aan het fietsen bent, u graag een koe ziet.  Wij hebben er dan ook voor gekozen om onze nieuwe stal over de volle lengte langs de doorgaande weg te bouwen. Met mooi weer (en dan bent u natuurlijk het meest aan het fietsen!) zijn de zijgevels volledig open en dat geeft een prachtig zicht op onze koeien. Ook zijn we, op verzoek, graag bereid om u een  rondleiding te geven in onze nieuwe stal zodat u met uw eigen ogen de koeien van dichtbij kunt aanschouwen.


Hieronder ziet u enkele foto's van de bouw van de nieuwe ligboxenstal voor onze melkkoeien.